Saobraćajni znakovi

Saobraćajni znakovi služe  za davanje uputstava učesnicima u saobraćaju na cestama.
U proizvodnom programu firme se nalazi i izrada saobraćajnih tabli, znakova obavještenja, znakova obavještenja za vođenje saobraćaja, znakova opasnosti i ostalih tabli i opreme za obilježavanje.

U saobraćajne znakove uključujemo  sve dijelove i elemente za montažu (uključujuči i stubove).
Elementi saobraćajnih znakova:
- ploča znaka sa obujmicom
- spojni elementi
- noseća konstrukcija.
Konstantan rad na usavršavanju, poboljšanjima u procesu proizvodnje, primjena kvalitetnih materijala za izradu proizvoda, rezultiralo je da saobraćajni znakovi firme SACOM  d.o.o. posjeduju CE oznaku što predstavlja usklađenost sa normama EN-12899 i EN 12767. 
Posebna karakteristika naših saobraćajnih znakova i konstrukcije nosača je što imaju karakteristiku pasivne bezbjednosti prema EN 12767. 
Kod proizvodnje saobraćajnih znakova element dizajna (oblik, dimenzije) determiniran je kroz  zakonske i  druge regulatorne zahtjeve i kroz pojedinačne zahtjeve kupaca.
Pravilnikom su propisane vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje saobraćajne signalizacije na cestama.

Zahtjevi kupaca se odnose na natpise na tablama, dodatnim tablama, turističkoj signalizaciji ili tablama drugih namjena (reklamne, promotivne itd.).
top