O nama

 


Firma SACOM  d.o.o.  osnovana je 2003 godine sa ciljem proizvodnje i   ugradnje  fiksnih  vertikalnih saobraćajnih znakova, zaštitnih odbojnih ograda za puteve te proizvodnjom i distribucijom ostale putne opreme.

Zastupljeni smo na tržištima BiH,Srbije,Crne Gore, Hrvatske.

Sjedište firme se nalazi u Ilijašu  i zapošljavamo 35 radnika.

Primarna misija

Naša primarna misija je proizvodnja i ugradnja saobraćajnih vertikalnih znakova za puteve, zaštitnih čeličnih ograda za puteve, izrada horizontalne signalizacije te distribucija ostale putne opreme.

Konstantan rad na usavršavanju, poboljšanjima u procesu proizvodnje, primjena kvalitetnih materijala za izradu proizvoda, rezultiralo je da saobraćajni znakovi firme SACOM  d.o.o. posjeduju CE oznaku što predstavlja usklađenost sa normama EN-12899 i EN 12767. 

Razvoj sistema zaštitnih čelilčnih ograda za puteve i njihovo usklađivanje sa EN normama.

Vizija

Konstatnim unapređivanjem kvalitete poslovanja, kvalitete proizvoda, svojom fleksibilnošću te profesionalnim pristupom postati jedan od vodećih proizvođača i dobavljača saobraćajne signalizacije, čeličnih zaštitnih ograda i ostale putne opreme na područiju BiH i regiona.

top